Hlavná stránka

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt sv. Šarbel

Modlitba za potrebné milosti na príhovor sv. Šarbela

Nekonečný svätý Bože, ty sa obdivuhodne prejavuješ vo svätých.

Povolal si svätého Šarbela, rehoľníka a pustovníka, aby žil a umieral pre Ježiša Krista.

Dal si mu silu odpútať sa od sveta, aby nad ním zvíťazil čnostným životom rehoľníka a pustovníka.

Prosíme ťa o milosť, aby sme ťa podľa príkladu svätého Šarbela milovali a slúžili ti ako on.

Všemohúci Bože, ty si na príhovor svätého Šarbela prejavil svoju moc mnohými zázrakmi.

Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme (tu povedz, o aké milosti prosíš). Amen.

Otče náš, Zdravas´Mária a Sláva Otcu. 

(Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup)

 

Modlitba k sv. Šarbelovi

Svätý otec Šarbel, Ty si sa zriekol pôžitkov tohto sveta,

žil si v pokore a skrytosti v samote pustovne a teraz prebývaš v nebeskej sláve.

Prihováraj sa za nás. Očisť naše myšlienky i srdcia,

upevni nás vo viere a posilni našu vôľu.

Rozpáľ v nás lásku k Bohu i k blížnemu.

Pomáhaj nám voliť si dobro a vyhýbať sa zlu.

Chráň nás pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi

a posilňuj nás vo všednosti dňa.

Mnohí ľudia na Tvoj príhovor

dostali od Boha dar uzdravenia duše i tela,

vyriešenie problémov v ľudsky beznádejných situáciách.

Zhliadni na nás s láskou a ak je to v súlade s Božou vôľou,

vypros nám u Boha milosť, o ktorú pokorne prosíme,

no predovšetkým nám všetkým pomáhaj

každodenne kráčať cestou svätosti do večného života. Amen.