Hlavná stránka  

 

 

LEVOČSKÁ PÚŤ 2012 v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda

 v jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda

Nedeľa 1. 7. 2012 – sv. omša o 14.30, celebruje Peter NAKAČKA

PONDELOK 2. JÚLA

SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

  8.30 – POČUJ, MATKA, NAŠE VRÚCNE PROSBY..., Mariánske vyznania v piesni a slove

10.00 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. Andrej IMRICH, spišský pomocný biskup

13.00 – sv. liturgia východného obradu – J. E. Mons. Milan CHAUTUR, košický eparcha

16.00 – modlitba sv. ruženca – Peter MAJCHER

17.00 – sv. omša, celebruje Anton TYROL, generálny vikár

 

Utorok 3. 7. 2012 – sv. omša o 17.00, celebruje Jozef ŠIMURDIAK

Streda 4. 7. 2012 – sv. omša o 17.00, celebruje Martin KOLEJÁK

ŠTVRTOK 5. JÚLA – SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

  9.00 – PRINIESLI NÁM SVETLO VIERY, hudobno−slovné pásmo

10.00 – sv. omša, celebruje Mons. Ľubomír ŠTEFAŇÁK

14.30 – sv. omša, celebruje Alojz FRANKOVSKÝ

Piatok 6. 7. 2012 – sv. omša o 17.00, celebruje Viktor PARDEĽ

                                           SOBOTA 7. JÚLA

9.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK

10.00 – sv. omša, celebruje Amantius AKIMJAK

17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ

18.30 – sv. omša,  celebruje J. E. Mons. František RÁBEK,  ordinár ozbrojených síl a zborov SR

20.00 – sv. liturgia východného obradu – o. Michal ONDERKO, protosynkel Prešovskej archieparchie

21.30 – NA LEVOČSKEJ HURE – mariánske vyznania a piesne– mariánske vyznania a piesne skupiny Kandráčovcov a speváckeho zboru sv. Cecílie z Košíc

NEDEĽA 8. JÚLA

 

Polnočná sv. omša za účasti mladých s eucharistickou poklonou a procesiou,

celebruje Stanislav MISÁL, kazateľ Vladimír DZURENDA

  1.30 – modlitba sv. ruženca, vedie Marián HLAVATÝ

  2.30 – sv. omša, celebruje Dušan SEMAN, kazateľ Ľuboš ŠIPOŠ

  4.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie J. E. Mons. Andrej IMRICH,

  5.30 – sv. omša, celebruje Jozef PALENČÁR, kazateľ Jozef BENKObomír PEKARČÍK

  7.00 – sv. liturgia východného obradu o. Miroslav BARTOŠ

  8.30 – PRINIESLI NÁM SVETLO VIERY, hudobno−slovné pásmoMons. František TONDRA, spišský d

10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA

celebruje J.E. Mons. Štefan SEČKA, spišský diecézny biskup