Hlavná stránka  Farnosť

 

Najsvätejšie srdce Ježišovo - stretnutie exorcistu s jeho mocou - Slovenský dohovor za rodinu

Večný som - a nehľadáte ma !

Všemohúci som - a nebojíte sa ma!

Milosrdný som - a nedôverujete mi!

Spravodlivý som - a nectite ma!

Cesta som - a nepoznáte ma!

Svetlo som - a nevidíte ma!

Pravda som - a neveríte mi!

Múdry som - a neposlúchate ma!

Život som - a netúžite po mne!

Učiteľ som - a nepýtate sa ma!

Bohatý som - a neprosíte ma!

Krásny som - a nemilujete ma!

Šľachetný som - a netúžite po mne!

Keď budete zatratení - nesťažujte si na mňa!  

12 prisľúbení, ktoré si dostal od samotného Pána Ježiša.

Ctiteľom svojho Srdca sľúbil:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Ich rodinám udelím pokoj.
 3. Vo všetkých protivenstvách ich poteším.
 4. V živote, ale najmä pri smrti, im budem istou ochranou.
 5. Každé ich podujatie hojne požehnám.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci prameň a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Vlažné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše obsiahnu rýchlo veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám domy, v ktorých si obraz môjho Srdcia zavesia a uctia.
 10. Kňazom dám milosť, aby obrátili i najzatrvrdlejšie srdcia.
 11. Mená tých, čo túto pobožnosť rozširujú, budú zapísané budú do môjho Srdca a nikdy nebudú z neho vytreté.
 12. „Z prekypujúceho milosrdenstva svojho Srdca sľubujem ti, že jeho všemohúca láska udelí milosť konečného pokánia všetkým tým, ktorí budú prijímať v prvé piatky deväť mesiacov za sebou – že neumrú v mojej nemilosti, ani bez prijatia ich sviatostí; lebo moje Božské Srdce stane sa im bezpečným útulkom v ostatnej chvíli.“