Hlavná stránka   Farnosť  História farnosti

Patrocínium kostola v Sedliciach nesie názov Premenenie Pána.

Kostol bol postavený v roku 1859 a konsekrovaný košickým arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom 10. februára 2001.od roku 1999 až do konsekrácie kostol prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Do farnosti patria aj filiálky: Sucha Dolina- kostol sv. Cyrila a Metoda, Miklušovce a Klenov- bez kostola. Pôvodné nástenné maľby vytvoril v roku 1918 akademický maliar Jozef Hanula a premaľby v patdesiatych rokoch dvadsiatého storočia urobil prešovský maliar Mikuláš Jordán.

Kňazi, ktorí pôsobili v tejto farnosti:

 1.  1914 - 1926    Anton Dujsík
 2.  1927 - 1935    Štefan Toth, excurendo z Radačova
 3.  1936 - 1942    Anton Dujsík
 4.  1942 - 1944    excurendo viacerí kňazi
 5.  1944 - 1945    Ján Pál
 6.  1945 - 1952    Ján Kuča
 7.  1952 - 1964    Ján Kern
 8.  1964 - 1971    Anton Majcher
 9.  1971 - 1973    Ján Macko
 10.  1974 - 1977    Andrej Palša
 11.  1977 - 1978    Anton Lesník
 12.  1978 - 1980    Jaroslav Naščák
 13.  1981 - 1996    Vendelín Korínek
 14.  1996 - 1997    excurendo z Radatíc
 15.  1997 - 2002    Mgr. Marek Hudačko 
 16.  2002 - 2009    ThDr. Jozef Heske, PhD
 17.  2009 -             Mgr. Jozef Kandráč