Hlavná stránka   Farnosť  Krížová cesta

 

Pôstný čas


100-post.png

Pôstne obdobie trvá 40 dní. Toto číslo po prvýkrát voviedli do života Cirkvi v IV. storočí. Číslo 40 je symbolické a označuje čas pokánia, pôstu a modlitby, napr. 40 dní sa Ježiš  modlil na púšti, 40 dní bol Mojžiš na hore Sinaj, 40 dní a nocí pršalo pri potope.

            Pôstne obdobie sa začína Popolcovou stredou a trvá do sv. omše - Večere Pánovej na Zelený štvrtok. V pôstnom období sa kresťania  pripravujú na oslavu tajomstva zmŕtvychvstania Pána. Je to čas na stíšenie sa, vnútornej zmeny a obrátenia sa. Vtedy má kresťan pracovať na sebe.

       Pôst je pre kresťana uzdravenie duše. Spája sa s dobrovoľným odopieraním si toho, čo máme radi, napr. sladkostí, pozerania televízie, či tiež  počítačových hier, počúvania hudby.

            Ale predovšetkým zápasíme so zlými zlozvykmi. Všetky tieto skutky sebazapierania máme obetovať Pánu Bohu na jeden určený úmysel.

 

Krížová cesta – Pôst 2020 


Piatok

28.2.

Miništranti

1.pôstna nedeľa

1.3.

Kňaz a otcovia rodín

Piatok

6.3.

Mládež

2.pôstna nedeľa

8.3.

Kňaz a matky rodín

Piatok

13.3.

Lektori

3.pôstna nedeľa

15.3.

Kňaz a ruž. bratstvo

Piatok

20.3.

Deti

4.pôstna nedeľa

22.3.

Kňaz a Hasiči

Piatok

27.3.

Miništranti

5.pôstna nedeľa

29.3.

Spoločná- farností

Piatok

3.4.

Mládež

Kvetná nedeľa

5.4.

Kňaz a otcovia rodín

Veľký piatok

10.4.

Kňaz a veriaci

V piatok KC začína 35 min. pred sv.omšou a v nedeľu o 14,00

Prípadná zmena bude ohlásená

 V nedeľu po KC bude ruženec Božieho milosrdenstva

 

 a uctenie relikvie sv. Faustíny