Hlavná stránka   Farnosť  Krížová cesta

 

Pôstný čas


Pôstne obdobie trvá 40 dní. Toto číslo po prvýkrát voviedli do života Cirkvi v IV. storočí. Číslo 40 je symbolické a označuje čas pokánia, pôstu a modlitby, napr. 40 dní sa Ježiš  modlil na púšti, 40 dní bol Mojžiš na hore Sinaj, 40 dní a nocí pršalo pri potope.

            Pôstne obdobie sa začína Popolcovou stredou a trvá do sv. omše - Večere Pánovej na Zelený štvrtok. V pôstnom období sa kresťania  pripravujú na oslavu tajomstva zmŕtvychvstania Pána. Je to čas na stíšenie sa, vnútornej zmeny a obrátenia sa. Vtedy má kresťan pracovať na sebe.

       Pôst je pre kresťana uzdravenie duše. Spája sa s dobrovoľným odopieraním si toho, čo máme radi, napr. sladkostí, pozerania televízie, či tiež  počítačových hier, počúvania hudby.

            Ale predovšetkým zápasíme so zlými zlozvykmi. Všetky tieto skutky sebazapierania máme obetovať Pánu Bohu na jeden určený úmysel.

 

 

Krížová cesta – Pôst 2018

Piatok

16.2.

Birmovanci

1.pôstna nedeľa

18.2.

Kňaz a otcovia rodín

Piatok

23.2.

Birmovanci

2.pôstna nedeľa

25.2.

Kňaz a matky rodín

Piatok

2.3.

Birmovanci

3.pôstna nedeľa

4.3.

Kňaz a Ruž. bratstvo

Piatok

9.3.

Deti

4.pôstna nedeľa

11.3.

Kňaz a Hasiči

Piatok

16.3.

Miništranti

5.pôstna nedeľa

18.3.

Spoločná- farností/Miklušovce

Piatok

23.3.

Birmovanci

Kvetná nedeľa

25.3.

Kňaz a otcovia rodín

Veľký piatok

30.3.

Kňaz a veriaci

 

KC – v piatok začína 35 min pred sv. omšou;

V nedeľu o 14,00

Prípadná zmena bude ohlásená !!!

 

V nedeľu po KC bude ruženec Božieho milosrdenstva

 a uctenie relikvie sv. Faustíny