Hlavná stránka   Farnosť  Božské Srdce

 


Večný som - a nehľadáte ma !

Všemohúci som - a nebojíte sa ma!

Milosrdný som - a nedôverujete mi!

Spravodlivý som - a nectite ma!

Cesta som - a nepoznáte ma!

Svetlo som - a nevidíte ma!

Pravda som - a neveríte mi!

Múdry som - a neposlúchate ma!

Život som - a netúžite po mne!

Učiteľ som - a nepýtate sa ma!

Bohatý som - a neprosíte ma!

Krásny som - a nemilujete ma!

Šľachetný som - a netúžite po mne!

Keď budete zatratení - nesťažujte si na mňa!