Hlavná stránka   Farnosť  kontakt


Rímskokatolícka farnosť

Premenenia Pána

Sedlice 268

08243

tel.0517782239

Služobné číslo, 0915 136 985


číslo účtu:
SK6909000000000096286102