Hlavná stránka   Farnosť  kontakt

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Premenenia Pána

Sedlice 268

08243

tel.0517782239

Služobné číslo, 0915 136 985

 

číslo účtu: 0096286102/0900