Hlavná stránka   Farnosť  kontakt


Rímskokatolícka farnosť

Premenenia Pána

Sedlice 268

08243

tel.051/ 7782239

Služobné číslo, 0915 136 985

sedlice@abuke.sk

číslo účtu:
SK6909000000000096286102


Objekt je chránený kamerami so záznamom 150x210mm - samolepka