Hlavná stránka   Farnosť  LEKTORI

  

Pravidlá pre lektorov

 

1.       Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)

2.       Treba dbať (najmä v nedeľu a prikázaný sviatok) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes, pri sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok u mužov najlepšie oblekové nohavice,  v žiadnom prípade riflové oblečenie).

3.    Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, najmenej 15 minút pred sv. omšou, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári

4.    Je vhodné ešte pred začatím sv. omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.

5.    Počas sv. omše sedí lektor na vyhradenom mieste pre lektorov, resp. na vhodnom mieste blízko ambony.

6.       Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor sa postaví a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.).

7.    Kto číta druhé čítanie, vstáva zo svojho miesta a prichádza k ambone po odchode žalmistu od ambony, v prípade spievania žalmu od organu, po skončení spevu žalmu.

8.    Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri stúpaní po schodoch k ambone naznačí úklon hlavou smerom ku kňazovi. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami. Upraví si polohu mikrofónu.

9.     Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho.

10. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !

11.   Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlaszreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.

12. Pri čítaní treba dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.

13.   Nadpis Čítanie z knihy … a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.

14.   Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.

15.   Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.

 

 

28. 6. 13. nedeľa v období cez rok

Gumanová Miriam - Grejták Marek

Chomjaková Mária - Kollarčíková Gabriela

 

29. 6. Svätí Peter a Pavol

Fedorová Marta - Kotuličová Vlasta

 

5. 7. Sv. Cyril a Metod

Timková Katarína - Timko Adam

12. 7. 15. nedeľa v období cez rok

Joščák Marek – Timko Lukáš

19. 7. 16. nedeľa v období cez rok

Sýkorová Monika - Sýkora Peter

26. 7. 17. nedeľa v období cez rok

Sirotňaková Katarína – Sirotňak Anton

2. 8. 18. nedeľa v období cez rok Semanová Beáta - Seman Rastislav

6. 8. Premenenie Pána

Sýkorová Dominika - Guman Marek

9. 8. Premenenie Pána - Odpust

Timková Katarína - Timko Adam

15. 8. Nanebovzatie Panny Márie

Semanová Beáta - Seman Rastislav

Hudáková Beáta – Stachura Juraj

16. 8. 20. nedeľa v období cez rok

Kucan Michal – Rončík Michal

23. 8. 21. nedeľa v období cez rok

Stachurová Anastázia - Guman Marek

30. 8. 22. nedeľa v období cez rok

Kotuličová Helena - Kotulič Gabriel

6. 9. 23. nedeľa v období cez rok

Chomjaková Mária – Hrušecký Jakub