Hlavná stránka   Farnosť  LEKTORI

  

Pravidlá pre lektorov

 

1.       Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)

2.       Treba dbať (najmä v nedeľu a prikázaný sviatok) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes, pri sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok u mužov najlepšie oblekové nohavice,  v žiadnom prípade riflové oblečenie).

3.    Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, najmenej 15 minút pred sv. omšou, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári

4.    Je vhodné ešte pred začatím sv. omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.

5.    Počas sv. omše sedí lektor na vyhradenom mieste pre lektorov, resp. na vhodnom mieste blízko ambony.

6.       Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor sa postaví a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.).

7.    Kto číta druhé čítanie, vstáva zo svojho miesta a prichádza k ambone po odchode žalmistu od ambony, v prípade spievania žalmu od organu, po skončení spevu žalmu.

8.    Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri stúpaní po schodoch k ambone naznačí úklon hlavou smerom ku kňazovi. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami. Upraví si polohu mikrofónu.

9.     Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho.

10. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !

11.   Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlaszreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.

12. Pri čítaní treba dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.

13.   Nadpis Čítanie z knihy … a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.

14.   Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.

15.   Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.

 

 

1. 3. 1. pôstna nedeľa

Kucan Michal – Rončík Michal

Sirotňaková Katarína – Sirotňak Anton

8. 3. 2. pôstna nedeľa

Gumanová Miriam - Grejták Marek

Chomjaková Mária - Kollarčíková Gabriela

15. 3. 3. pôstna nedeľa

Kotuličová Helena - Kotulič Gabriel

Joščák Marek – Timko Lukáš

22. 3. 4. pôstna nedeľa

Hudáková Beáta – Stachura Juraj

Timková Katarína - Timko Adam

25. 3. Zvestovanie Pána

Fedorová Marta - Kotuličová Vlasta

29. 3. 5. pôstna nedeľa

Sýkorová Monika - Sýkora Peter

Sirotňaková Katarína – Sirotňak Anton

5. 4. Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Semanová Beáta - Seman Rastislav

Chomjaková Mária - Kollarčíková Gabriela