Hlavná stránka   Farnosť  LEKTORI

  

Pravidlá pre lektorov

 

1.       Čítanie si treba vopred vždy prečítať. Treba sa s textom oboznámiť, snažiť sa ho pochopiť, hľadať najvhodnejšiu formu prednesu. (Najmä nedeľné čítanie je potrebné si aj premyslieť, premeditovať.)

2.       Treba dbať (najmä v nedeľu a prikázaný sviatok) na úpravu svojho zovňajšku (vhodné oblečenie i vhodný účes, pri sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok u mužov najlepšie oblekové nohavice,  v žiadnom prípade riflové oblečenie).

3.    Pred sv. omšou príde lektor do sakristie (včas, najmenej 15 minút pred sv. omšou, nie na poslednú chvíľu). Tu si môže ešte pozrieť text v lekcionári

4.    Je vhodné ešte pred začatím sv. omše pomodliť sa súkromne modlitbu lektora.

5.    Počas sv. omše sedí lektor na vyhradenom mieste pre lektorov, resp. na vhodnom mieste blízko ambony.

6.       Až po skončení modlitby a po spoločnom Amen, vtedy keď si ostatní sadajú, lektor sa postaví a kráča k ambone. (Nie cez modlitbu, aby nepútal na seba pozornosť! Počas usádzania je dosť času na pokojný príchod k ambone.).

7.    Kto číta druhé čítanie, vstáva zo svojho miesta a prichádza k ambone po odchode žalmistu od ambony, v prípade spievania žalmu od organu, po skončení spevu žalmu.

8.    Lektor kráča k ambone pomaly, dôstojne. Pri stúpaní po schodoch k ambone naznačí úklon hlavou smerom ku kňazovi. Pri ambone stojí vzpriamene, s nepodlomenými nohami. Upraví si polohu mikrofónu.

9.     Začne čítať, až keď sa všetci usadia a nastane ticho.

10. Nikdy sa nečíta nadpis „prvé čítanie” alebo „druhé čítanie”, ani nadpis vytlačený kurzívou !

11.   Lektor číta posvätný text (Božie slovo!) nahlaszreteľne a pomaly. Uvedomuje si, že nečíta pre seba, ale pre tých, ktorí sú zúčastnení na bohoslužbe.

12. Pri čítaní treba dodržiavať pravidlá slovenskej výslovnosti. Treba sa vyvarovať nárečových prvkov.

13.   Nadpis Čítanie z knihy … a výzvu na konci Počuli sme Božie slovo treba oddeliť od ostatného textu krátkou prestávkou.

14.   Pri záverečnej výzve Počuli sme Božie slovo sa lektor pozrie na tých, pre ktorých čítal.

15.   Až po odpovedi ľudu lektor odíde späť na svoje miesto.

 

 

6. 5. 6. Veľkonočná nedeľa

Kucan Michal – Rončík Michal

Sirotňaková Katarína – Sirotňak Anton

10. 5. Nanebovstúpenie Pána

Fedorová Marta - Kotuličová Vlasta

Timková Zuzana – Joščák Marek

 

13. 5. 7. Veľkonočná nedeľa

Gumanová Miriam - Grejták Marek

Rodičia prvoprijímajúcich detí

 

19. 5 Zoslanie Ducha Svätého - Vigília

Birmovanci

 

20. 5. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Chomjaková Mária - Timko Marcel

 

21. 5. Svätodušný pondelok

Stachurová Anastázia- Stachura Juraj

 

27. 5. 8. Nedeľa v období cez rok - Najsvätejšej Trojice

Hudáková Beáta – Hrušecký Peter

Timková Katarína - Timko Adam

31. 5. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

Sýkorová Monika - Sýkora Peter

3. 6. 9. nedeľa v období cez rok

Kotuličová Helena - Kotulič Gabriel

Sirotňaková Katarína – Sirotňak Anton

8. 6. Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Fedorová Marta - Kotuličová Vlasta

10. 6. 10. nedeľa v období cez rok

Semanová Beáta - Seman Rastislav

Chomjaková Mária - Kollarčíková Gabriela

17. 6. 11. nedeľa v období cez rok

Kucan Michal – Rončík Michal

Timková Zuzana – Timko Marcel

24. 6. 12. nedeľa v období cez rok

Gumanová Miriam - Grejták Marek

Stachurová Anastázia- Stachura Juraj

29. 6. Svätí Peter a Pavol

Fedorová Marta - Kotuličová Vlasta

Timková Katarína - Timko Adam

30. 6. Sv. Birmovania

Birmovanci

1. 7. 13. nedeľa v období cez rok

Sýkorová Dominika - Guman Marek