Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy 

sobota:  o 17,00 sv.omša;

nedeľa: 8,30; Suchá Dolina 10,00

Pondelok

14.1.

.... ....

Utorok

15.1.

16,30 +Adam a Verona

Streda

16.1.

.... ......

Štvrtok

17.1.

7,45 +z rod.Hruškovej a Timkovej

Piatok

18.1.

17,00

+z rod.Hajdúkovej a Lackovej

Sobota

19.1.

17,00

za farnosť

Nedeľa

20.1.

8,30

zdr.BP Metod Timko

· 

od 18.1.-25.1. je Týždeň odlitieb za jednotu kresťanov

 


 

      Suchá Dolina

  

Utorok 15.1. 16,00 sv.liturgia

Streda 16.1. 17,00 sv.omša

Nedeľa 20.1. 10,00 sv.omša