Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy  na 28.týždeň v období cez rok

Sobota:  14.10. -Sedlice o 17,00

Nedeľa:15.10. o 8,00 ;Suchá dolina o 9,30;Bajerov o 10,45


"Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha."

(sv. Bernard zo Sieny)

Pondelok

16.10.

....

..........

Utorok

17.10.

16,30

+ z rod.Hudákovej a Onofrejovej

Streda;

18.10.

...

...

Štvrtok

19.10.

7,45

+Jarmila Maďarová

Piatok

20.10.

17,00
+ z rod. Sýkorovej a Priputenovej

Sobota

21.10.

17,00

zdr.BP r. Bačíková a Fedorová

Misijná nedeľa

22.10 8,00

za farnosť

 

–        Na budúcu nedeľu , bude zbierka na misie

–        V sakristii si môžete kúpiť sviečku za nenarodené deti

–        V utorok po sv. omši bude zápis úmyslov na november, december, január, február

 

 

SUCHÁ DOLINA

 

–        Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie

–        V sakristii si môžete kúpiť sviečku za nenarodené deti

-   V sakristii je možné obnoviť  hramoty

 

Streda 18.10. 17,00 sv. omša
Sobota21.10. 9,00 sv. liturgia
Nedeľa  22.10. 9,30 sv.omša


Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, “chlapče, ten boj v každom z nás je medzi dvoma vlkmi.“

Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a egoizmus.

Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa opýtal,

“A ktorý vlk zvíťazí?”

Starý Indián odpovedal: “ Ten ktorého nakŕmiš ”.