Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY
„Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z ľudí anjelov.“ — Aurelius Augustinus

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/pycha/

 

 

Panna Mária Lurdská je tu nielen pre chorých

Jedenásty február patrí v liturgickom kalendári Panne Márii Lurdskej. Tento deň sa slávi aj ako Svetový deň chorých. Hoci sa to môže na prvý pohľad zdať nelogické, tieto dve spomienky sú navzájom prepojené. A nielen dátumovo. Kedysi malé vidiecke mestečko na juhu Francúzska dnes navštevuje približne milión pútnikov za rok. Jeho pre kresťanov dobre známy príbeh sa začal práve 11. februára 1858. Tento deň sa totiž chudobnej 14-ročnej Bernadete Soubirousovej prvýkrát pri Massabielskej jaskyni neďaleko Lúrd zjavila nádherná Pani. Neskôr sa jej predstavila pre ňu nezrozumiteľnými slovami ako Nepoškvrnené počatie. Dogmu o Nepoškvrnenom počatí, ktorá hovorí o tom, že sa Márii nedotkol žiadny, ani dedičný hriech, pritom štyri roky predtým vyhlásil pápež Pius IX. Lurdský kňaz pri týchto slovách pochopil, že nejde o výmysel. 

Osemnásť zjaveníKrásna žena odetá v bielom a prepásaná modrou stuhou mala podľa Bernadetiných slov na nohách žlté ruže. Do 11. júla 1858 sa dievčine ukázala celkovo 18-krát. Nikto iný ju nevidel, preto jej spočiatku neverili.Navyše bola počas stretnutí v extáze, ktorú dokonca pri jednom zo zjavení skúmal i lekár. Najprv si myslel, že ide o podvod, vyšetrenie však ukázalo, že Bernadeta naozaj s niekým komunikovala, a pritom zostala pokojná. Pani veľa nerozprávala, za celý čas ľuďom odovzdala pár viet. Vyzývala najmä na pokánie. Počas deviateho zjavenia na konci februára 1858 mladej vizionárke povedala, aby sa napila vody z prameňa. Žiadny tam však nebol, preto jej ukázala miesto, kde mala hrabať rukami. Skutočne tam výdatne začala vyvierať voda, ktorá je odvtedy symbolom uzdravenia. Nielen toho telesného, ale predovšetkým duchovného. Pri inom stretnutí Panna Mária dievčinu žiadala, aby kňazom tlmočila jej prosbu. Chcela, aby sa na mieste zjavení konali procesie a postavili tam kaplnku. Od roku 1862 sú zjavenia cirkevne uznané za pravé, čo znamená, že sa na tomto mieste môžu konať i púte či pobožnosti. 

Pre hriešnikov i trpiacich„Pokánie, pokánie, pokánie!“ opakovala Panna Mária cez Bernadetu a prosila o modlitby za hriešnikov. Hovorila o Bohu, ktorý netrestá, ale odpúšťa. 
Táto výzva podnietila v Cirkvi i hlbší záujem o modlitbu a pomoc pre chorých a trpiacich. Na pútnickom mieste sa za 160 rokov udiali tisícky nevysvetliteľných vyliečení tela i duše – od obrátení až po uzdravenia z rôznych chorôb. Tých cirkevne uznaných je však len 70. Voda z lurdského prameňa prešla mnohými výskumami, žiadne špeciálne účinky sa však nepotvrdili. Jej pitie či umývanie sa v nej je len symbolom zmierenia sa s Bohom. Iba Boh totiž môže uzdravovať, voda je len prostriedok. 

Dôstojnosť pre chorýchLurdy sa stali miestom, na ktorom si ľudia vyprosujú telesné i duchovné milosti. Práve pre množstvo uzdravení vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1992 v deň prvého lurdského zjavenia Svetový deň chorých. Jeho cieľom je vytváranie dôstojných podmienok života pre nevyliečiteľných ľudí. Pripomíname si ním trpiacich ľudí okolo nás, potrebu ich rešpektovania a snahu uľahčiť týmto ľuďom ich náročný každodenný život. Medzi najčastejšie a najznámejšie nevyliečiteľné choroby patrí ebola, astma, cukrovka, detská mozgová obrna, svalová dystrofia či AIDS. Svätá Bernadeta bola od začiatku spätá s chorými. Prekonala choleru a v dôsledku toho trpela ťažkou astmou a neskôr i kostnou tuberkulózou nôh. Na následky zlého zdravotného stavu zomrela v mladom veku – ako 35-ročná. V roku 1933 ju pápež Pius XI. vyhlásil za svätú. (Kat.noviny 2020)

Pomazanie chorých v našej farnosti » Farnosť Kežmarok

 

 

„Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z ľudí anjelov.“ — Aurelius Augustinus

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/pycha/
„Pýcha zmenila anjelov na diablov; pokora robí z ľudí anjelov.“

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/pycha
Aurelius Augustinus

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/temy/pycha/

Sobota: fatimská pobožnosť o 14,45; 15,30 sv.omša

Nedeľa: 8,30; Suchá Dolina 10,00

V piatok budeme sláviť Výročie posvätenia chrámu

 

Pondelok 6.2.

 

 

Utorok 7.2.

16,30

+Beáta Kohútová

Streda   8.2.

 

 

Štvrtok  9.2.

8,00

Za farnosť

Piatok 10.2.

Výr. posvätenia chrámu

9,00

16,30

Kňazské rekolekcie- Veľký Šariš

+ z r.Sedlickej,Koršovej,Tlumačovej,Sikorovej

Sobota  11.2.

Lurdská Panna Mária

9,00

15,30

nedeľná

+Anežka a Imrich/sv.pomazania chorých/

 

Zdr.BP r. Fedorová a Bačíková

12.2  nedeľa

8,30

Zdr.BP r. Tlumačová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suchá Dolina

 

V sobotu bude 1.zádušná sv. liturgia

Utorok 7.2.

15,30

Sv.liturgia

+Mária Šebeš Ondušová

Streda 8.2.

16,30

Sv.omša

Zdr.BP Jiři

Sobota 11.2.

9,30

Sv.liturgia

+ zapísaní v hramotach

Nedeľa 12.2.

10,00

Sv.omša

+Mikuláš,Ján,Mária