Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy 

Sobota:20.1. o 17,00;nedeľa: 21.1. o 8,30;S.Dolina o 10,00

 Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš. (Ch.Dickens)

 

- Pokora nie je podriadenosť voči ľuďom, ale voči Bohu. (Exupéry)

 

- Na kolenách všetko vyzerá ináč. (A.Dermek)

 

- Pokora srdca nežiada, aby si sa pokoroval, ale aby si sa otvoril. Práve ona je kľúčom k zmene. Až potom môžeš dávať a prijímať. (Exupéry)

 

- Ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými. (Platón)

 

- Nakoľko si pokorný zistíš z toho nakoľko si veselý. (P.Rosso)

 

- Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou.  (sv. F. Saleský)

Pondelok      

22.1.

....

 .....

Utorok

23.1.

16,30 + z rod. Kotuličovej a Fedorovej

Streda

24.1.

.....

........

Štvrtok

25.1.

7,45 + z rod.Palkovej a Lovasovej
Piatok

26.1.

17,00

zdr.BP Bohuznámi manželia

Sobota

27.1.

17,00

+Milan Kohút
4.nedeľa"B" 28.1. 8,30

                      za farnosť

Od 18.1.-25.1. je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

 

SUCHÁ DOLINA

v sakristii si môžete obnoviť hramoty


Utorok 23.1. 16,00 sv.liturgia

Streda 24.1. 17,00 sv.omša

                   Nedeľa 28.1.  8,30 sv.liturgia