Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Liturgický program

Pondelok 19.4.


+Vlasta a Imrich

Utorok 20.4.


+ z rod. Čopianovej, Kamenickej,Regešovej,

Streda 21.4.Štvrtok 22.4.


+Martin

 Piatok 23.4.


za farnosť

 Sobota 24.4.


zdr.BP kňaz Peter

Nedeľa Dobrého  pastiera 25.4.


zdr.BP Ondrej a Jolana

     

-Od 19.4. začína týždeň modlitieb za duchovné povolania

-Od pondelka 19.4. je možná účasť na sv. omši s týmito podmienkami: 1osoba na 15m2. Do nášho kostola by vošlo 12 ľudí, aby sme predišli napätiu, kto by vošiel dnu a kto nie, tak tento týždeň ešte buďme trpezliví. Veľmi by nám pomohlo, keby to bolo na určité % z celkovej kapacity chrámu. Až by sa cíteľnejšie oteplilo, budem spovedať pri kostole a rozdám sv. prijímanie. Deň a čas, kedy bude sv. zmierenia, bude ohlásený cez obecný rozhlas.

-      V prípade pohrebnej sv. omše za daných podmienok bude odslúžená

Suchá Dolina

Utorok 20.4

sv.liturgia +Stanislav

Streda 21.4.


sv.omša

+ z rod. Sýkorovej a Hudákovej