Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy  na 19.týždeň v období cez rok

Nedeľa:  13.8.-Sedlice o 8,30

Pondelok

14.8.

.....

........

 

Utorok

 

15.8.

9,00

17,30

za farnosť

+Ignác a Terézia

Streda;

16.8.

7,45

+Imrich Kotulič

Štvrtok

17.8.

.....

.....

Piatok

18.8.

.....
.....

Sobota

19.8.

8,00

za farnosť

20.nedeľa

20.8. 8,00

zdr.BP Jozef a Sabína

Ohlášky: Daniel Karoli, býv. v Ľubovci a Iveta Kotuličová, býv. v Sedliciach :1x

V utorok, pred prvou sv. omšou o 8,35 hod.;bude ruženec Bož. Milosrdenstva, - slávime prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sme povinní aktívne sa zúčastniť na sv. omši.

 

SUCHÁ DOLINA


Utorok 15.8. 16,30 sv. liturgia/myrovanie

Streda 16.8. 17,00 sv.omša

Nedeľa  20.8. 9,30  sv. omša