Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy  na 24.týždeň v období cez rok

Sobota:  16.9.-Sedlice o 17,00

Nedeľa:17.9. o 8,30


"Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha."

(sv. Bernard zo Sieny)

Pondelok

18.9.

....

..........

Utorok

19.9.

16,30

zdr.BP Peter a Daniela

Streda;

20.9.

...

...

Štvrtok

21.9.

7,45

zdr.BP Terézia Dolinská

Piatok

22.9.

17,00
+Anastázia Petrenčáková

Sobota

23.9.

17,00

+Marcel a Pavol Pavlovič

25.nedeľa

24.9. 8,00

za farnosť

-          V utorok o 15,55 sv. ruženec sa budú modliť deti

-       

 

 

 

SUCHÁ DOLINA

Ohlášky: Erik Knut, syn Františka a Otílie r. Juskovej, býv. vo Svinnej a Veronika Timková, dcéra Mariána a Márie r. Sakmarovej, býv. v Suchej Doline; ohlasujú sa 1x

Pondelok 18.9. 16,30 sv. liturgia

Streda 20.9.  17,00 sv.omša

Nedeľa  24.9. 9,30 sv.omšaMuž,chlapec a osol

Jeden starý muž, chlapec a osol išli do mesta. Chlapec išiel na oslovi a starý muž kráčal peši. Ako tak šli, míňali ľudí. Ktosi poznamenal, že je to hanba, keď starý muž ide peši, zatiaľ čo chlapec sa vezie. Muž a chlapec si mysleli, že kritika je zrejme správna a tak si vymenili pozície.
Za nejakú dobu opäť míňali nejakých ľudí, ktorí poznamenali: „Aká to hanba! On nechá toho malého chlapca ísť peši.“
A tak sa rozhodli, že pôjdu peši obaja.
Za krátko opäť míňali ďalších ľudí, ktorí si mysleli, že sú hlúpi, keď idú obaja peši, pretože majú na vezenie dobrého osla.
A tak teda ďalej išli na oslovi obaja!
Míňali ďalších ľudí, ktorí ich zahanbovali slovami: „To je strašné dať na chudáka osla taký náklad!“
Muž s chlapcom si povedali, že zrejme majú pravdu, a tak sa rozhodli, že osla ponesú. Keď išli po moste, zviera sa im vyšmyklo, spadlo do vody a utopilo.
Aké je ponaučenie z tejto príhody?

Snažíš sa zapáčiť každému, stratíš nakoniec svojho osla.