Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Myšlienky na povzbudenie

– Dokonalosť sa získava pomaly úsilím.   (don Bosco)

– Žiariť je viac ako vedieť. (sv.Bernard)

–  Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom. (sv.TA)

– Svätí milovali! To bolo ich celé tajomstvo. (Lacordaire)

– K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými. (don Bosco)

– Sen o aleji ruží: Cesta k dokonalosti navonok vyzerá pekne, zblízka však vyzerá inak. Ak prestaneme cítiť tŕnie, nejdeme správne. (don Bosco)

– Je možné, je nutné a je pomerne ľahké stať sa svätým. (don Bosco)

– Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv.Dominik Sávio)

– Chceme vidieť svätosť s ľudskou tvárou. (A.Dermek)

–  Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží. (A.Dermek)

– Svätožiara nie je vynález zbožných maliarov; skutočne sa vyskytuje – a často u veľmi jednoduchých ľudí, ktorí niečo vyžarujú. (Dürkheim)

– Keď sa človek priblíži k srdcu svätca, zavonia akoby príjemnú vôňu, ako by prišiel k nejakému kvetu; hneď chápe, že sa dotýka niečoho božského… (H.Huvelin)

– Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom na perách plníme Božiu vôľu. (Matka Tereza)

– Nemôžete byť polovičatým svätým. Alebo budete celý, alebo nijaký. (sv.Terezka)

– Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčajnou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu a radostne, aby sa každodenná práca stala nie „dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsmevom“.  (A. Luciani)

Liturgický program


OD 1.1.2021 sú verejné sv. omše až do odvolania!!!

Úmysly sv. omší: sobota: za farnosť;Nedeľa: zdr.BP Anton Petrenčák

Pondelok 18.1.


+Dušan Ivan

Utorok 19.1.


+Martin Jakubišin

Streda 20.1.Štvrtok 21.1.


+Ľubomír Kotulič

  Piatok 22.1.


+Štefan

Sobota 23.1.


+Imrich

Nedeľa 24.1.


za farnosť

  •       Opäť je možnosť v obchodoch obetovať svoj milodar, tak ako keby sme obetovali pri sv.omši do zvončeka.Pán Boh zaplať darcom, aj majiteľom obchodov za ústretový krok

 

  • Suchá Dolina

Utorok 19.1.
sv.liturgia za ruž. bratstvo

Streda 20.1.


sv.omša

+ z rod. Trojanovej a Koščalovej


·