Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

 

Liturgický program

sobota: 8,00 zdr.BP Mária Ferencová;Nedeľa: 9,00 zdr.BP GalinaPetrenčáková s rod.

Pondelok 17.5.Utorok 18.5.

16,30

+Anna,Ján Marton

Streda 19.5.Štvrtok 20.5.

     8,00

vlastný úmysel

 Piatok 21.5.

17,00
+Imrich Kollarčík

 Sobota 22.5.

8,00
za farnosť

Nedeľa 23.5. TURÍCE

8,30
zdr.BP r.Popadičová,Kušnírová,Kočišová

 

-   Na sv.omšu v počte 13 ľudí môžu prísť príbuzní , za ktorých je obetovaná sv. omša. Pokiaľ z jednej rodiny by nebol taký počet, môžu si niekoho pozvať. Vstup do kostola bude od sakristie 10 min. pred sv. omšou.

 - Keď je úmysel sv. omše za farnosť, duchovný otec poverí konkrétnu osobu, aby zabezpečila daný počet veriacich

      - Krabičky na milodary v obchodoch ešte zostanú, Pán Boh zaplať za milodary

-   Stále platí Dišpenz biskupov od účasti na nedeľnej sv. omši, ale keď sme doma, s duchovným úžitkom slávme vysielané sv. omše

-   Ako budete prichádzať na sv. omšu, môžete priniesť milodar na upratovanie/10€/ na rodinu

- Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí veľk. obdobie


 

Suchá Dolina

-      Na sv. omši môžu byť piati príbuzní, kňaz, kostolník


-      V sobotu/zádušná sobota/ možnosť obnoviť hramoty

      

Utorok  18.5.
16,30
sv.liturgia +Štefan,Mária,Anna,Ján

Streda 19.4.

17,00

sv.omša

zdr.BP Ján Trojan
Sobota 22.5.
10,30 sv.liturgia za + zapísaných v hramotách
Nedeľa 23.5. 9,45 sv.omša zdr.BP Mária a Marián
Zoznam pútnických miest a intencií jednotlivých dní mesiaca máj:


14. Svätyňa Panny Márie dobrého zdravia vo Vailankanni (India) – za vedcov a strediská medicínskeho výskumu
15. Svätyňa Kráľovnej pokoja v Medžugorí (Bosna a Hercegovina) – za migrantov
16. Mariánska katedrála v Sydney (Austrália) – za obete násilia a obchodovania s ľuďmi
17. Bazilika Nepoškvrneného Počatia vo Washingtone (USA) – za zodpovedných národov a medzinárodných
orgánov
18. Mariánska svätyňa v Lurdoch (Francúzsko) – za lekárov a zdravotníkov
19. Dom Matky Márie v Efeze (Meryem Ana Evi, Turecko) – za národy vo vojne a pokoj pre svet
20. Svätyňa Panny Márie dobročinnej lásky v Cobre (Kuba) – za lekárnikov a zdravotnícky personál
21. Mariánska svätyňa v Nagasaki (Japonsko) – za pracovníkov sociálnej asistencie
22. Svätyňa Našej Panej v Montserrate (Španielsko) – za dobrovoľníkov
23. Svätyňa Notre Dame du Cap (Trois Rivières, Kanada) – za poriadkové sily, vojakov a požiarnikov
24. Na tento deň sa ešte čaká na potvrdenie miesta – úmysel bude za tých, ktorí zabezpečujú najzákladnejšie služby
25. Národná mariánska svätyňa Ta´Pinu (Malta) – za učiteľov, študentov a vychovávateľov
26. Svätyňa Našej Panej v Guadalupe (Mexiko) – za pracujúcich a podnikateľov
27. Svätyňa Matky Božej v Zarvanici (Ukrajina) – za nezamestnaných
28. Svätyňa Čiernej Madony v Altöttingu (Nemecko) – za pápeža, biskupov, kňazov a diakonov
29. Svätyňa Našej Panej Libanonu (Harissa, Libanon) – za zasvätené osoby
30. Svätyňa Ružencovej Panny Márie v Pompejach (Taliansko) – za Cirkev
31. Záver modlitbovej reťaze bude vo Vatikánskych záhradách – za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života.