Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Oznamy  na 33.týždeň v období cez rok

Sobota:  18.11. -Sedlice o 17,00 sv. omša

Nedeľa: 19.11.o 8,00

Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí. (sv.Dominik Sávio)

 

- Chceme vidieť svätosť s ľudskou tvárou. (A.Dermek)

 

-  Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží. (A.Dermek)

 

- Svätožiara nie je vynález zbožných maliarov; skutočne sa vyskytuje - a často u veľmi jednoduchých ľudí, ktorí niečo vyžarujú. (Dürkheim)

 

- Keď sa človek priblíži k srdcu svätca, zavonia akoby príjemnú vôňu, ako by prišiel k nejakému kvetu; hneď chápe, že sa dotýka niečoho božského... (H.Huvelin)

Pondelok

20.11.

....

                    ..........

Utorok

21.11.

16,30

zdr.BP r. Hrušecká

Streda

22.11.

.....

........

Štvrtok

23.11.

7,45

zdr.BP r.Jenčová
Piatok

24.11.

17,00
+z rod. Popadičovej,Adzimovej

Sobota

25.11.

16,00

za farnosť

Krista Kráľa

26.11. 7,45 zdr.BP Milan a Mária

Ø  V sobotu o 10,00 bude slávnostná sv. omša v KE katedrále zo sviatku sv. Ondreja , patróna diecézy

V sobotu a v nedeľu bude po sv. omši Euch. pobožnosť: Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu

 

 

SUCHÁ DOLINA

V sobotu- sv. omša s platnosťou na nedeľu, s Euchar. pobožnosťou :Zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu

 

 

Pondelok 20.11.    16,00 sv. liturgia
Streda 22.11. 17,00 sv. omša

Sobota  25.11. 17,30 sv.omša