Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

Levočská púť 2.-3.júla

Súbor:Panna Mária, Mariánska Hora Levoča.JPG – Wikipédia

Sv.omsa:sobota 15,00- obnova manželského súhlasu; Nedeľa: 8,15; Suchá Dolina 9,45

- Až zaznie výzva: Dajte si znak pokoja, rešpektujme tých, ktorí nám ruku nepodajú/nenárokujme si  to,pandémia ešte neskončila/

-    Ohlášky: Patrik Prokop a Patrícia Ivanová 3x

-      Tomáš Dubecký - Valentína Hudáková 1x

-      Dnes je zbierka: Dobročinné diela sv. Otca

-      Streda: prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

-      Sv. zmierenia: utorok 15,30-16,20; štvrtok: 7,15-7,50

-      Chorých: štvrtok od 9,00/po nahlásení sms na 0915 136 985/

-      Piatok - Hodina milosrdenstva

-      Sobota – Fatimská sobota o 8,00 - sv. ruženec sa budú modliť členovia RB, ofera a po sv. omši bude stretnutie RB

-   Levočská púť

     Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.

                      Pondelok 27.6.- obdobie cez rok                      Utorok 28.6.- obdobie cez rok /zo slávnosti/

           16,30

+Ľubomír  a Stanislav

 Streda 29.6.- sv. Petra a Pavla, apoštolov

             8,00

            17,00

                     za farnosť

                zdr.BP r. Dubecká a Rabadová

Štvrtok 30.6. - obdobie cez rok

            8,00

+z r. Kotuličovej,Timkovej,Joščákovej,Gazdíkovej

 Piatok 1.7.- 15,00 Hodina milosrdenstva

16,00

+Margita Sikorová

Sobota 2.7. - obdobie cez rok

            8,00

za ružencové bratstvo

2.7. - 14. nedeľa v období cez rok

            8,00

zdr.BP r. Timková a Hrušková
Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/covid-automat-od-31-5-2021-prehlad-opatreni © Podnikajte.sk
Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/covid-automat-od-31-5-2021-prehlad-opatreni © Podnikajte.sk

Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/covid-automat-od-31-5-2021-prehlad-opatreni © Podnikajte.sk

Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/covid-automat-od-31-5-2021-prehlad-opatreni © Podnikajte.sk

Respirátor je možné nahradiť rúškom v interiéri verejných budov, vrátane verejnej hromadnej dopravy, len v zelených, žltých, oranžových okresoch.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/covid-automat-od-31-5-2021-prehlad-opatreni © Podnikajte.sk

 

Suchá Dolina  

 

Ohlášky: Radoslav Čabiňák a Martina Trojanová 2x

-      Dnes je zbierka: Dobročinné diela sv. Otca

-      Chorých štvrtok od 10,00 /po nahlásení sms na 0915 136 985/

-      Sv. zmierenia:  utorok 15,45; streda po sv. omši

-      Streda: prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

Utorok 28.6.

16,30

Sv.liturgia

+Pavol,Peter Šebeš;+Pavol Jakubík

Streda 29.6.

18,15

Sv.omša

zdr.BP Matej s rod.

Nedeľa 3.7.

9,30

Sv.omša

za farnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaše slzy pozbierali anjeli a vložili ich do zlatého kalicha. Až raz predstúpite pred Božiu tvár, nájdete si ich.