Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

 

Oznamy 

 Nedeľa:12.8.- 8,00;Suchá Dolina: 9,15;

Bajerov 10,30

Pondelok

13.8.

......

............

Utorok

14.8.

7,45

          + z rod.Dujčákovej, Petrenčákovej

Streda

15.8.

9,00

17,30

za farnosť

zdr.BP r. Stachurová

Štvrtok

16.8.

....

.......

Piatok

17.8.

17,30

zdr.BP Cyril

Sobota

18.8.

8,00

+Milan Kohút

Nedeľa

19.8.

8,30

za farnosť

- V stredu budeme sláviť prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, sme povinní aktívne sa zúčastniť sv. omše 

- V stredu o 8,30 ruženec Bož. Milosrdenstva a litánie

         

             Suchá Dolina

3       V stredu- prikázaný sviatok Nanebovzatie Panny Márie

Streda 15.8. 17,00 sv.liturgia/myrovanie/

Štvrtok 16.8. 16,30 sv.liturgia

Piatok 17.8. 8,00 sv.omša

Nedeľa 19.8. 10,00 sv.liturgia