Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

  Upresnenie opatrení od 18.9.2020

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá

Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob "šachovnice" - tak pri sedení ako aj pri státí - samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu.Veriacich, ktorí patria do rizikových skupín opísaných v semafore, a samozrejme tých, ktorí pociťujú príznaky ochorenia, treba vhodným spôsobom uistiť, že v týchto okolnostiach nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe a je potrebné, aby zostali doma, kde môžu sledovať prenos liturgie cez rádio, televíziu, prípadne internet.
Pokiaľ by duchovný spozoroval príznaky koronavírusu priamo u seba, u svojich spolupracovníkov či u veriacich v kostole, treba sa riadiť kategóriou 1 - červená farba - a pokynmi dole pod semaforom, hoci sa daná farnosť môže nachádzať v "zelenej zóne". Je veľmi potrebné, aby veriaci dôsledne rešpektovali pokyny svojich duchovných a nimi poverených organizátorov.

Pre našu farnosť platia opatrenia, keďže sa nachádzame v žltej(oranžovej)zóne, tak ako doteraz: dezinfekcia rúk, rúško, sv. prijímanie na ruku- rúško dávame dole až pred sv. prijímaním , nie skôr; vynechávame znak pokoja; plus dodržujme šachovnicové sedenie: t. z. vedľa seba máme stale jedno voľné miesto!!!

 

 Je potrebné sa správať zodpovedne a disciplinovane.  Počas sviatosti zmierenia spovedník i kajúcnik majú mať rúško a dodržať, nakoľko je to možné, aj dostatočný odstup. Počas sv. omše celebrant nemusí mať rúško vtedy, ak zachová odstup minimálne dva metre od ostatných osôb; ale je povinný vždy mať rúško počas rozdávania svätého prijímania, pred ktorým si dezinfikuje ruky. 

Oznamy 

sobota o15,30 sobášna sv. omša;

Nedeľa: 8,30

Pondelok  21.9Utorok 22.9.

17,00

+Jozef Magáč a Beáta Palková

Streda 23.9.Štvrtok 24.9.

7,45 + z rod. Kollarčíkovej a Mesarčovej

  Piatok 25.9.

17,00 +Jarmila Maďarová

Sobota 26.9.

17,00 zdr.BP Milan a Mária Petrenčákoví

Nedeľa  27.9.

     8,00

zdr.BP Adam a Katarína Timkoví

Od pondelka 23. 3. 2020 (vrátane) však príde k zmene času vysielania večerných svätých omší. Prinášame ich rozpis.

SOBOTA 21. 3. – 7:00 16:00 (priamy prenos z USA) 18:00
NEDEĽA 22. 3. – 10:00 18:00

ZMENA od pondelka 23.3. (vrátane):

PONDELOK – PIATOK - 7:00 12:00 18:30
SOBOTA - 7:00 18:30
NEDEĽA - 10:00 18:30
 
Svätú omšu je možné sledovať: formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk, na Facebooku TV LUX alebo na youtubovom kanáli TV LUX. 

TIPY Z VYSIELANIA TV LUX 

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ CVIČENIA
V uplynulých dňoch priniesla TV LUX svojim divákom televízne duchovné cvičenia s otcom biskupom Stolárikom "Kroky viery" o Eucharistii a slávení svätej omše. Môžete si ich pozrieť v archíve TV LUX
DEVIATNIK Z LÚRD
V dňoch od 17. 3. do 25. 3. so začiatkom o 15:30 vysiela priamy prenos deviatnika za zastavenie epidémie spojenej s modlitbou posvätného ruženca

Od pondelka 23. 3. 2020 (vrátane) však príde k zmene času vysielania večerných svätých omší. Prinášame ich rozpis.

SOBOTA 21. 3. – 7:00 16:00 (priamy prenos z USA) 18:00
NEDEĽA 22. 3. – 10:00 18:00

ZMENA od pondelka 23.3. (vrátane):

PONDELOK – PIATOK - 7:00 12:00 18:30
SOBOTA - 7:00 18:30
NEDEĽA - 10:00 18:30
 
Svätú omšu je možné sledovať: formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk, na Facebooku TV LUX alebo na youtubovom kanáli TV LUX. 

TIPY Z VYSIELANIA TV LUX 

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ CVIČENIA
V uplynulých dňoch priniesla TV LUX svojim divákom televízne duchovné cvičenia s otcom biskupom Stolárikom "Kroky viery" o Eucharistii a slávení svätej omše. Môžete si ich pozrieť v archíve TV LUX
DEVIATNIK Z LÚRD
V dňoch od 17. 3. do 25. 3. so začiatkom o 15:30 vysiela priamy prenos deviatnika za zastavenie epidémie spojenej s modlitbou posvätného ruženca.


Ohlášky:

Ján Onofrej a Ivana Galbavá ;20.9.;27.9.

Prosím o dodržiavanie hygienických opatrení v kostole

ü 

 

Suchá Dolina

Prosím o dodržiavanie hygienických opatrení v kostole

Utorok 22.9.

16,30

sv.liturgia
+ Michal a Verona Jeníkoví

Streda 23.9.

17,00

sv.omša

za farnosť
Nedeľa 27.9.
9,30 sv.omša zdr.BP r. Petrenčáková