Hlavná stránka   Farnosť  OZNAMY

 29.3. 2020 sa mení čas /zo soboty na nedeľu/

Oznamy 

www.ke-arcidieceza.sk/fileman/Uploads/Krížová cesta počas epidémie.pdf

Nedeľa: za farnosť

Pokiaľ ukazuješ ukazovákom na niekoho, pamätaj že prostredník, prstenník a malíček ukazujú na teba.

Max Kašparů


Pondelok  30.3.


+Božena Popadičová

Utorok  31.3.


+Albína Stachurová

Streda 1.4.Štvrtok 2.4.


            +Beáta Palková, +Jozef Magáč

Piatok 3.4.


+Jozef Vaško

Sobota 4.4.


+Mária Onofrejová, 1.výr. úmrtia

Kvetná nedeľa 5.4.


za ružencové bratstvo

 

Príhovor duchovného otca

Drahí moji veriaci našej farnosti Sedlice a filiálnej obce Suchá Dolina. Prežívame náročné obdobie poznačené obavami a izoláciou z dôvodu hrozby ochorenia COVID-19. Za posledné dni sa veľa zmenilo a veľa zmení. Nielen naše chrámy zívajú prázdnotou, ale aj naše ulice. Zrazu sme boli prinútení sa zastaviť. Keď sa človek zastaví, zvykne uvažovať, často aj nad svojím životom. Aj keď musíme obetovať časť našej slobody a byť doma, zisťujeme, že rodičia majú oveľa viac času na svoje deti, máme možnosť v rodinách tráviť viac času, či už pri spoločenských hrách alebo aj pri spoločnej modlitbe, nájdeme si čas na telefonát mnohým priateľom a rodine, na ktorých sme si nedokázali v zrýchlenom životnom tempe čas nájsť. Tento rok to bude pravdepodobne tá najsmutnejšia Veľká noc, kedy na najväčšie kresťanské sviatky zostanú naše chrámy prázdne. Verím však, že keď prejde tento bolestný čas a budeme si môcť podať si ruky, či venovať si úsmev, bude to pre nás všetkých tá najkrajšia Veľká noc premeny doby obáv na vzkriesenie radosti a ľudskej blízkosti. Bratia a sestry, spomínam si keď som na Vianoce v homílii povedal tieto slová: „Ľudia sa majú dnes veľmi dobré a to až do takej miery, že mnohí zabudli na Boha. Dnešná doba je ako keby vrchol konzumného života, ale čoskoro príde pád.“ A prišiel. Toto nie je Boží trest, ale napomenutie, znamenie čias, skúška viery, aby sme išli na podstatu- vo veľkej pokore k Pánovi a k Božej Matke. Ona nás neustále pozýva k pokániu a modlitbe sv. ruženca. Sv. ruženec sa môže modliť každý človek. Aj deti, aj matka s kočíkom na prechádzke, aj rodina, aj otec  keď cestuje do práce, aj starší, ktorí vo svojej izbe myslia na  svoje deti.

Môj pohľad na dnešné časy:

Zvykli sme si často hovoriť  nemám čas a teraz?

Tak som vyťažený, že v rodine nie sme  ani spolu a teraz?

Sme nervózni,nevieme sa doma ani porozprávať , nie to ešte pomodliť sa a teraz?

Ako sme mohli prichádzať na sv. omšu, fatimské pobožnosti, Hodinu milosrdenstva, KC a teraz?

Ako často sme sa sami „odstrihli“ od Eucharistie keď sme mohli prijímať Pána a teraz?

Ako sme sa cítili isto, ničím neohrození a teraz?

Ako sme všetko brali ako samozrejmosť  a teraz?

Ako sme vedeli pošliapať po kňazskom stave  a teraz?

Ako sme sa ponáhľali musím toto a toto kúpiť, taký nábytok, takú kuchyňu, také doplnky a teraz?

Nastalo veľké ticho, veľké prázdno.... ale v tichu hovorí ku mne Pán

Viem, že mnohým je ťažko a chýba im kostol, sv. prijímanie, aj mne je ťažko, keď sám slúžim sv. omšu a pozerám na prázdne lavice a predsa aj keď kňaz sám slúži je tam celé nebo a to je láska a radosť . Prišiel čas na zastavenie sa, na dôkladné spytovanie svedomia a prípravu na sviatosť zmierenia až to bude možné.

V stredu som mal veľký duchovný zážitok, keď sme sa mohli stretnúť s Eucharistickým Kristom, ale aj navzájom v uliciach obce. Videl som na mnohých tvárach aj mnohé nezodpovedané otázky ale aj slzy. Nikto zo žijúcich takúto situáciu nezažil, nevieme, čo nám prinesú nasledujúce dni, týždne, ale Pán Ježiš povedal:“ Nebojte sa , Ja som s Vami po všetky dni až do skončenia sveta“

Aj my rešpektujme nariadenia štátu, buďme disciplinovaní, aby sme dopomohli k skoršiemu ukončeniu pandémie.

 

Kostol:V tomto čase dbám aj o kostol a preto som ho už dvakrát  dezinfikoval, aby bol pripravený, až sa budeme môcť v ňom stretnúť.

Milodary: Bratia a sestry to čo si teraz prečítate dúfam, že to v dobrom aj prijmete. Sme v čase kedy sa v kostole nemôžeme stretávať, ale naša starostlivosť o chrám nekončí, preto Vás prosím, aby ste až pôjdete na nákup  tak u p.Stachurovej,  p. Fedorovej;  p.Kotuličovej nájdete krabičky do  ktorých môžete odovzdať svoj milodar, tak ako keby ste priniesli na sv. omše každú nedeľu/aj na Veľkú noc/. Táto možnosť bude do 9.4.2020. Tu nejde o žiadnu zbierku. Máme nastavené trvalé príkazy farnosti ,ktoré platíme každý mesiac a preto nám milodary pomôžu. Pán Boh zaplať a odmeň darcov.

Vysielané sv. omše. Bratia a sestry máme dostatok možností pozerať, počúvať sv. omše. Niektorí kňazi vysielajú zo svojich kostolov, ja touto cestou nepôjdem, lebo mám niekedy pocit, ako keby to bolo predbiehanie sa , kto čo vymyslí. Zostaňme v pokore a prijmime programy na TV Lux a RTVS

Sviatosť zmierenia: Bratia a sestry, tak ako sme boli zvyknutí pred Veľkou nocou sa vyspovedať, teraz to nebude možné/pozri nižšie slovo otca arcibiskupa/ teda ani chorých nebudem spovedať, iba ak je niekto v ohrození života. Pre naše spoločné dobro dá sa to pochopiť. Vzbudzujme si často dokonalú ľútosť./pozri odkaz Dar odpustkov/

Ohľadom Veľkonočného trojdnia, ktoré bude slávené bez účasti ľudu Vás budem informovať o týždeň.


Zo srdca Vám každý deň žehnám, Jozef Kandráč

     

Príhovor otca arcibiskupa Bernarda Bobera

Naši ochotní kňazi, s menším či väčším rizikom ohrozenia svojho zdravia, vysluhujú nevyhnutné obrady, akými sú v tomto čase neodkladné krsty a pohreby.

V posledných inštrukciách a odporúčaniach sme informovali o spôsobe podávania Eucharistie a vysluhovaní sviatosti zmierenia v období epidémie. Situácia sa však každým dňom komplikuje. Podľa všeobecne známej mienky odborníkov a tiež vďaka rozumným postrehom našich duchovných otcov z terénu, je potrebné upresniť, že vysluhovanie sviatosti zmierenia sa teraz musí obmedziť iba na nevyhnutné prípady /teda aj chorých/. Prosím všetkých veriacich, aby tento stav rešpektovali a boli ešte trpezliví. Keď táto situácia o niekoľko týždňov pominie, bude veľa možností ako spomínané sviatosti prijať s najväčšou úctou a láskou. Láska sa síce nebojí riskovať, ale vie aj všetko zniesť a byť trpezlivá. Naplno nech sa využívajú duchovné inšpirácie, ktoré sú bohato ponúkané cez médiá. S veľkou vďakou oceňujem iniciatívu premiéra SR smerujúcu k posilneniu vysielania priamych prenosov svätých omší vo verejnoprávnej televízii. V tejto situácii naozaj nejde o obmedzovanie slobody vierovyznania, ani o prejavy zbabelosti zo strany duchovných pastierov. Neporovnávajme tieto mimoriadne udalosti ani s reštrikciami komunizmu, ani s epidémiami moru či cholery. To, čo prežívame teraz, je niečo úplne nové. Terajšie obmedzenia majú za cieľ nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu. Ak by kňazi riskovali iba svoj život, výzva k ich odvahe by azda ešte bola na mieste. Aj tak, nevyhnutné prípady, hlavne v ohrození života, si budú vyžadovať ich nevyhnutnú a odvážnu reakciu. No tu ide aj o zdravie a životy tých, ktorí sa môžu nakaziť od nič netušiacich, asymptomatických a navonok zdravých pastierov. Vyzerá to tak, že obmedzenie stretávania je teraz tým najúčinnejším preventívnym opatrením. Dodržiavajme ho a buďme zodpovední!

 

 

Od pondelka 23. 3. 2020 (vrátane) však príde k zmene času vysielania večerných svätých omší. Prinášame ich rozpis.

SOBOTA 21. 3. – 7:00 16:00 (priamy prenos z USA) 18:00
NEDEĽA 22. 3. – 10:00 18:00

ZMENA od pondelka 23.3. (vrátane):

PONDELOK – PIATOK - 7:00 12:00 18:30
SOBOTA - 7:00 18:30
NEDEĽA - 10:00 18:30
 
Svätú omšu je možné sledovať: formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk, na Facebooku TV LUX alebo na youtubovom kanáli TV LUX. 

TIPY Z VYSIELANIA TV LUX 

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ CVIČENIA
V uplynulých dňoch priniesla TV LUX svojim divákom televízne duchovné cvičenia s otcom biskupom Stolárikom "Kroky viery" o Eucharistii a slávení svätej omše. Môžete si ich pozrieť v archíve TV LUX
DEVIATNIK Z LÚRD
V dňoch od 17. 3. do 25. 3. so začiatkom o 15:30 vysiela priamy prenos deviatnika za zastavenie epidémie spojenej s modlitbou posvätného ruženca.


V prípade pohrebu,  pohrebného obradu(bez sv. omše) sa zúčastní iba najbližšia rodina!!!

 

 


Od pondelka 23. 3. 2020 (vrátane) však príde k zmene času vysielania večerných svätých omší. Prinášame ich rozpis.

SOBOTA 21. 3. – 7:00 16:00 (priamy prenos z USA) 18:00
NEDEĽA 22. 3. – 10:00 18:00

ZMENA od pondelka 23.3. (vrátane):

PONDELOK – PIATOK - 7:00 12:00 18:30
SOBOTA - 7:00 18:30
NEDEĽA - 10:00 18:30
 
Svätú omšu je možné sledovať: formou TV vysielania, na stránke www.tvlux.sk, na Facebooku TV LUX alebo na youtubovom kanáli TV LUX. 

TIPY Z VYSIELANIA TV LUX 

TELEVÍZNE DUCHOVNÉ CVIČENIA
V uplynulých dňoch priniesla TV LUX svojim divákom televízne duchovné cvičenia s otcom biskupom Stolárikom "Kroky viery" o Eucharistii a slávení svätej omše. Môžete si ich pozrieť v archíve TV LUX
DEVIATNIK Z LÚRD
V dňoch od 17. 3. do 25. 3. so začiatkom o 15:30 vysiela priamy prenos deviatnika za zastavenie epidémie spojenej s modlitbou posvätného ruženca.Suchá Dolina

Utorok 31.3.


sv.liturgia

+Cyril

Streda  1.4.


sv.omša

za farnosť